"Училище от ново поколение – пространство на споделеното управление"

Иновативното училище

Уважаеми зрелостници,
можете да подавате заявления за допускане до държавни зрелостни изпити в периода от 05 март 2019 г. до 18 март 2019 г.РЕШЕНИЕ № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2017/2018 година

(обн. - ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.)