НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
УЧЕБНА 2018/2019 г.

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2019-2020 година

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

IV клас

Български език и литература - 09 май 2019 г., начало 10,00 часа

Математика - 10 май 2019 г., начало 10,00 часа

Човекът и обществото - 14 май 2019 г., начало 10,00 часа

Човекът и природата - 16 май 2019 г., начало 10,00 часа

VII клас

Български език и литература - 17 юни 2019 г., начало 09,00 часа

Математика - 19 юни 2019 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) - 21 юни 2019 г., начало 09,00 часа

X клас

Онлайн оценяване на дигиталните компетентности - в периода 10 - 14 юни 2019 г. (по график)

Учебно-изпитни програми за приемане на места по държавния прием след завършен VII клас за учебната 2018/2019 година
На сайта http://www.mon.bg/ могат да се видят изтеглените до този момент варианти на НВО