Контакти>

Средно училище "Св. Паисий Хилендарски"

гр. Върбица
ул. "Септемврийско въстание" № 2
e-mail: sou_varbica@abv.bg
Булстат:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Минка Атанасова - Директор
тел: 05391 / 21 - 42
Приемно време за родители и граждани:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бешир Беширов - Заместник директор по учебната дейност
Сезгин Беширов - Заместник директор по учебната дейност
тел: 05391 / 21 - 86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Канцелария:
работно време: Понеделник - Петък: 8:00 - 17:00 ч.
Почивка: 12:00 - 13:00 ч.
тел/факс: 05391 / 21 - 86