"Училище от ново поколение – пространство на споделеното управление" > Галерия

ИЗБОРИ - Ученически парламент 2017/2018


Нашият клас организира ...:
Дарителска кампания "Ангелите на добротата"


Формиране на екип за участие в кампания на Националната мрежа за деца и УНИЦЕФ България "Търсачи на не/равенство"


Нашият клас организира ...:
Благотворителен базар "Мартеничка с кауза"


Нашият клас организира ...:
Конкурс за мултимедиен продукт на тема "Аз обичам моето училище, защото, ..."
(Предизвикателство от V "а" клас към V "б", VI "а" и VI "б" клас)