Прием > Прием в VIII клас

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА С ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

1 паралелка, 26 ученици, форма на обучение - дневна

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години (VIII - XII клас)

БАЛООБРАЗУВАНЕ:
. Удвояване на резултата по български език и литература от национално външно оценяване
. Удвояване на резултата по математика от национално външно оценяване
. Оценката по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование
. Оценката по химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
1. Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда
3. Български език и литература
4. Информационни технологии


ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА С ПРОФЕСИЯ
"СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС"

СПЕЦИАЛНОСТ "МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС"

1 паралелка, 26 ученици, форма на обучение - дневна

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години (VIII - XII клас)

БАЛООБРАЗУВАНЕ:
. Удвояване на резултата по български език и литература от национално външно оценяване
. Удвояване на резултата по математика от национално външно оценяване
. Оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование
. Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование