Училищен колектив> Учители

Начален етап

Хюсеин Бошнаков
Светлана Спасева
Цветанка Мъдрова
Диана Николова
Йовка Европова
Марина Митова
Гюлюмсер Алиева
Нурие Ваклева
Миневер Хасанова
Магбуле Дерменджиева
Цветелина Александрова
Радина Вълкова

Учители в група за целодневна организация на учебния ден
Мехмед Пиронков
Златка Дурлева
Йорданка Денева
Снежанка Райнова
Вилдан Исмаилова
Вилдан Исуф
Лейля Хасан

Български език и литература

Миглена Колева
Хава Дерменджиева
Айше Аянска
Меглена Димитрова
Йозлем Искренова
Росица Станева

Чужди езици

Английски език
Даниела Стоянова
Ива Топчиева

Руски език
Димитринка Дянкова

Френски език
Маргарита Радева

Турски език
Вилдан Исмаилова

Математика и информатика

Математика
Ибраим Ибраимов
Тансел Ахмед
Росица Топчиева
Бешир Беширов
Фатме Хасанова

Информатика и информационни технологии
Мерал Чолакова
Мехнур Мехмед-Акиф
Сезгин Ваклев

История, География, Философски цикъл

История и цивилизация
Минка Атанасова
Добрин Николов
Емине Моллова-Реджебова

География и икономика
Салиха Мустафова
Сезгин Беширов
Севгин Ваклев

Философия, Психология и логика, Етика и право
Ивелина Русинова

Биология, Физика, Химия

Биология и здравно образование
Салиха Алиева
Севгин Ваклев
Цветелина Косева

Физика и астрономия
Тансел Ахмед

Химия и опазване на околната среда
Цветелина Косева
Хава Курдова

Музика, Изобразително изкуство

Музика
Екатерина Минкова

Изобразително изкуство
Росен Русинов

Технологии, Физкултура

Технологии и предприемачество
Росен Русинов
Ивелина Русинова

Физическо възпитание и спорт
Рамадан Джемалов
Исуф Газинов
Евгени Андреев

Обща професионална подготовка
Дияна Петрова
Милена Мерсинкова - Йорданова